Restauratie

Schilderijen op basis van ondermeer olieverf zijn onderhevig aan vervuiling door het milieu. Verwarming, kookdampen, tabaksrook en natuurlijk de tands des tijds kunnen allemaal een zware tol eisen.

Zowel kunstwerken met als zonder vernislaag kunnen via weldoordachte reinigingstechnieken terug in hun oorspronkelijke staat gebracht worden.

Etsen en litho's zijn ook nog onderhevig aan andere invloeden, namelijk de verkleuring van het papier en het verschijnen van de zogenaamde bruine plekken of roestvlekken. Dankzij de evolutie van de moderne reinigingstechnieken kunnen deze kunstwerken eveneens terug in hun oorspronkelijke staat gebracht worden.

Diverse problemen kunnen bij schilderijen optreden: het lossen van de verflaag, het ontstaan van barsten in de verflagen, het verschijnen van plooien in het doek tot ernstige beschadigingen zoals scheuren of gaten.

Ook de papierrestauratie heeft door de evolutie van de moderne technieken een zeer brede waaier aan oplossingen te bieden. Zowel het verwijderen van vlekken als het herstellen van scheuren en gaten behoren nu tot de mogelijkheden. In bepaalde gevallen kunnen zelfs ontbrekende delen terug toegevoegd worden.

Met betrekking tot de restauratie van waardevolle lijsten is ongeveer alles mogelijk. In gemeenschappelijk overleg wordt evenwel eerst bepaald of de lijst de restauratie en de daaraan gekoppelde kostprijs waard is.